Oppdrag i byens rådhus

Oppdraget er et av de større vi har vært med på, og til tider vil var det mange medarbeidere fra Rørlegger Torgersen å se i bygget. 

Bygges etter passivhusstandard

Rådhuset er bygget etter passivhusstandard. Miljø og energi har fått stort fokus, med mål om 50% lavere klimagassutslipp enn det som er vanlig for bygg på samme størrelse. Det ble lagt opp til både fjernvarme og fjernkjøling fra LYSE,  leverandøren av fjernvarme i Rogalandsområdet.

Del av et pilotprosjekt

Både rådhuset og det omliggende havneområdet var pilotprosjekt i Framtidens Bygg, et samarbeidsprogram som Norske arkitekters landsforbund og Lavenergiprogrammet står bak.

Samarbeidsprogrammet har som mål å utvikle gode og klimavennlige bygg og områder. 10 av de største byene i landet har deltatt med forskjellige typer prosjekt; fra elvepromenader, barnehager, og bygg som rådhuset vårt. Alle de nye byggene og områdene skal være «fyrtårn», eller forbilder for framtiden.

Folkefest i desember 2018?

Den nye storstuen som ligger på indre Sandnes havn, skal altså være klar til bruk i desember 2018. Det ferdige bygget vil romme mer enn 350 arbeidsplasser, bystyre- og formannskapssal, og et stort servicetorg for byens innbyggere.

Vi synes det er kjekt å få være med på en jobb i et bygg «alle» i Sandnes har et forhold til. Det setter vi stor pris på. Kanskje blir det fest i storstuen til slutt? Vi gleder oss både til videre jobb, og til det ferdige resultatet.

-Arne Torgersen